Search

Conditions of Use

Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο, διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies της εταιρείας μας.

 

ΜΕΡΟΣ A: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TO shopping.gr

Αυτός ο Ιστότοπος ανήκει στην ΙΚΕ με αριθμό φορολογικού μητρώου 801744930, ΔΟΥ Κηφισιάς.

 

ΜΕΡΟΣ B: ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου shopping.gr στη διεύθυνση shopping.gr και για οποιαδήποτε παραγγελία που υποβάλετε μέσω του Ιστοτόπου. Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνολογιών ή συσκευών με τις οποίες καθιστούν τον Ιστότοπο διαθέσιμο σε εσάς είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας, εν κινήσει είτε σε κάποιο κατάστημα. 

Με την πρόσβαση, την περιήγηση, τη χρήση, την εγγραφή σας ή την υποβολή παραγγελίας στον Ιστότοπο επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με το σύνολο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται σε όλες τις νομικές ειδοποιήσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο σχετικά με χρήση του καθώς και από όλους τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και σε καμία περίπτωση με τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ή που περιορίζει ή εμποδίζει την εμπειρία οποιουδήποτε άλλου χρήστη στον Ιστότοπο.

Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, ανίχνευση, πλαισίωση, αναδημοσίευση, λήψη, εκτύπωση, ανάρτηση, διανομή, εκ νέου ανάρτηση, αναμετάδοση, καταγραφή, μετάδοση, επεξεργασία, επικοινωνία με το κοινό, δημιουργία συνδέσμου ή βαθύ συνδέσμου σε ή με οποιονδήποτε τρόπο διανομή των ιστοσελίδων ή υλικών στον Ιστότοπο και κωδικών ή στοιχείων ηλεκτρονικών υπολογιστών που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, των ηθικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί το σύνολο των υλικών και του περιεχομένου, όπως, μεταξύ άλλων, κείμενα, εικόνες, ιστοσελίδες, ήχοι, λογισμικό, κώδικας λογισμικού, διεπαφές, δομή και βίντεο ιστοτόπου, που υπάρχουν και έχουν ενσωματωθεί στον παρόντα Ιστότοπο, ανήκουν ή παρέχονται βάσει άδειας χρήσης στo shopping.gr, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και των περιεχομένων του δεν σας εκχωρεί κανένα δικαίωμα όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, τα άλλα αποκλειστικά μας δικαιώματα ή τα δικαιώματα που διατηρούν τρίτα μέρη είτε στον Ιστότοπο είτε στο περιεχόμενό του.

Με την υποβολή πληροφοριών (εκτός των προσωπικών δεδομένων σας), κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών ή άλλου περιεχομένου στον Ιστότοπο επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό και ταυτόχρονα μας εκχωρείτε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια (με ή χωρίς έγκριση) σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος, μεταξύ άλλων, επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, δημοσίευσης και κατάργησης ανάλογων υλικών από τον Ιστότοπο.

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Ιδιοκτησία των Υποβολών

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα σας (τα οποία υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας), δια του παρόντος εκχωρείτε στα shopping.gr μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης σε οποιαδήποτε μορφή (αντιγραφή και δημοσίευση) των δικαιωμάτων επί το σύνολο των σχολίων, των μηνυμάτων, των ιστολογίων, των ανατροφοδοτήσεων, των προτάσεων, των ερωτήσεων, των ιδεών, των έργων τέχνης, των εικόνων, των ιδεών για προϊόντα και προωθητικές ενέργειες και επί οποιωνδήποτε άλλων υποβολών οι οποίες αποκαλύπτονται, υποβάλλονται ή παρέχονται στα shopping.gr μέσω του Ιστοτόπου ή αποκαλύπτονται, υποβάλλονται ή παρέχονται από εσάς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, από τη στιγμή της υποβολής τους. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα όσον αφορά το περιεχόμενο, όπως ορίζονται στους παρόντες Όρους του Ιστοτόπου. Εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε Υποβολές και ότι οι εν λόγω Υποβολές σας συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα και τις οδηγίες.

 

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης

Οι παρόντες Όροι Ιστοτόπου διέπουν τις Υποβολές που πραγματοποιείτε σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή σελίδα τρίτων μερών που σχετίζεται με τα shopping.gr όπως η σελίδα μας στους  ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα σχόλια, οι εικόνες, τα βίντεο και οποιοσδήποτε άλλος τύπος υλικού που αναρτάται σε οποιονδήποτε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις ή τις ιδέες του shopping.gr ή των εργαζομένων της, ενώ τα shopping.gr δεν είναι υπεύθυνo για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα υλικά που αναρτώνται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Ιστοτόπου και τους όρους χρήσης των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης των τρίτων μερών, όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η αποκάλυψη, η υποβολή ή η προσφορά οποιωνδήποτε Υποβολών και η συμφωνία σας με αυτούς τους Όρους Ιστοτόπου θα συνιστούν μια διαρκή, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης στo shopping.gr οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με την οποία ανεβάζετε υλικό στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του Ιστοτόπου ή αποστέλλετε Υποβολές σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή σελίδα τρίτου μέρους που σχετίζεται με τo shopping.gr, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου, τα οποία ορίζονται παρακάτω, και με τους παρόντες Όρους Ιστοτόπου. Οι διαφημίσεις τρίτων σε σελίδες του shopping.gr που περιλαμβάνονται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών δεν φέρουν την έγκριση και δεν υπόκεινται στην ευθύνη του shopping.gr. Η shopping.gr είναι κάτοχος ή διαθέτει άδεια χρήσης επί όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων επί ιστοσελίδων των shopping.gr. Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε σελίδων κοινωνικής δικτύωσης των SHOPPING.GR ή του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ή της αντιγραφής τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την γραπτή άδεια των shopping.gr, για σκοπούς άλλους πλην της προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης. Πραγματοποιώντας μια Υποβολή επιβεβαιώνετε ότι η Υποβολή ανήκει σε εσάς και ότι το περιεχόμενό της δεν παραβιάζει τα δικαιώματα υλικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών.

 

Εμπιστευτικότητα

Οποιοδήποτε υλικό αποστέλλετε στον Ιστότοπό μας στο πλαίσιο μιας Υποβολής θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό, ενώ θα έχουμε το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και αποκάλυψης σε τρίτους οποιουδήποτε υλικού στις εν λόγω Υποβολές για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό. Δικαιούμαστε επίσης να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που ισχυρίζεται ότι κάποιο υλικό, το οποίο έχει δημοσιευτεί ή αποσταλεί από εσάς στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους που σχετίζεται με τα SHOPPING.GR, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα προστασίας του απορρήτου του εν λόγω τρίτου μέρους. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι σε τρίτους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστοτόπου μας. Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν Υποβολές που πραγματοποιήσατε στον Ιστότοπό μας εάν, σύμφωνα με την κρίση μας, ανάλογες Υποβολές δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιεχομένου που παρατίθενται παρακάτω.

 

Κανόνες Υποβολών

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να δημοσιεύσετε μια Υποβολή πρέπει να είστε 18 ετών και άνω. Οι προμηθευτές ή οι κατασκευαστές έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν Υποβολές μόνο για θέματα που σχετίζονται με τα δικά τους προϊόντα και να απαντούν σε αντίστοιχα ερωτήματα και παρατηρήσεις. Δεν έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν Υποβολές για άλλα προϊόντα ή σε προφίλ άλλων προμηθευτών.

 

Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να γράφετε μόνο στις γλώσσες που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος. 

 

Οι Υποβολές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • αισχρολογία, βλασφημίες και κακόβουλα, ρατσιστικά, σεξουαλικό περιεχομένου, αδικαιολογήτως σεξουαλικά ή μεροληπτικά σχόλια ή περιεχόμενο, που μπορεί να ληφθούν ως παρενόχληση, κατάχρηση ή απειλή κατά της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας άλλων,
 • σχόλια σχετικά με άλλους χρήστες που έχουν δημοσιεύσει κριτικές ή bloggers,
 • παρατηρήσεις που επαναλαμβάνουν ποινικές κατηγορίες, ψευδείς, δυσφημιστικές ή παραπλανητικές δηλώσεις,
 • υλικό που σφετερίζεται την ταυτότητα άλλων ή προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σας πληροφοριών, όπως αριθμοί τηλεφώνου, ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί πιστωτικών καρτών, ή άλλα προσωπικά στοιχεία
 • ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή διαφημιστικά μηνύματα,
 • εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα τρίτων,
 • κώδικες HTML, ή διευθύνσεις URL ιστοτόπων,
 • τη διαθεσιμότητα, την τιμή ή εναλλακτικές πληροφορίες παραγγελίας ή παράδοσης,
 • πληροφορίες σχετικά με προμηθευτές ή κατασκευαστές των shopping.gr και

 

H shopping.gr δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να μην δημοσιεύσει την Υποβολή ή να τη διαγράψει και να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες, εάν κριθεί απαραίτητο, ή να αφαιρέσει κριτικές σχετικά με εκπτωτικά προϊόντα που δεν αφορούν πλέον την τρέχουσα περίοδο.

 

Εάν εντοπίσετε οποιεσδήποτε Υποβολές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

Ακρίβεια περιεχομένου

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το shopping.gr αποποιείται κάθε ρητής ή σιωπηρής δήλωσης και εγγύησης ότι το περιεχόμενο ή οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες ή/και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται από χρήστες αποτελούν απόψεις των εν λόγω χρηστών και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις, τη γνώμη, τις πεποιθήσεις ή τις αξίες του shopping.gr.

 

Βλάβη στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας

Το shopping.gr καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι αυτός ο Ιστότοπος δεν περιλαμβάνει ιούς και άλλο κακόβουλο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτού του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο είναι προσβάσιμος από αυτόν) δεν θα προκαλέσει ζημιά στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου ενός λογισμικού προστασίας από ιούς) για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με ασφάλεια και να αποτρέψετε οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ή βλάβες στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, το shopping.gr δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά που υπέστη λόγω ιών ή άλλου κακόβουλου ή επιβλαβούς περιεχομένου στο οποίο απέκτησε πρόσβαση από τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού.

 

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Αυτός ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους, τους οποίους πιστεύουμε ότι ίσως επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Δεν εξετάζουμε αυτούς τους Ιστοτόπους και δεν ασκούμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου τους. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, το shopping.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτών των ιστοτόπων. Η συμπερίληψη των εν λόγω συνδέσμων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση των συνδεδεμένων ιστοτόπων από μέρους μας. Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων ή από το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων.

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης (“Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης”) ισχύουν για οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείται μέσω του www.shopping.gr. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνολογιών ή συσκευών με τις οποίες τo shopping.gr καθιστούν τον Ιστότοπο διαθέσιμο σε εσάς, είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας, εν κινήσει είτε σε κάποιο κατάστημα. Φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης. Με την υποβολή μιας παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης στο σύνολό τους και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης στο σύνολό τους, δεν πρέπει να παραγγείλετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μέσω του Ιστοτόπου.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής θέματα:

 • Άνοιγμα λογαριασμού και υποβολή παραγγελίας
 • Αποδοχή της παραγγελίας σας
 • Πληρωμή
 • Αποστολή και παράδοση
 • Αλλαγές στην παραγγελία σας
 • Η πολιτική επιστροφής χρημάτων
 • Επιστροφές στο κατάστημα
 • Επιστροφές στην Ελλάδα 
 • Προϊόντα που έχουν υποστεί φθορές ή δεν έχουν παραδοθεί σωστά
 • Περιγραφή προϊόντος και υπηρεσίας
 • Ευθύνη
 • Μεταβίβαση, παραίτηση και δικαιώματα τρίτων
 • Πληροφορίες σχετικά με την online και την εναλλακτική επίλυση διαφορών
 • Ισχύουσα νομοθεσία

 

 

 

Άνοιγμα λογαριασμού και υποβολή παραγγελίας

Για να υποβάλετε μια παραγγελία, μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό στην εταιρεία μας (“ο Λογαριασμός σας”), στο πλαίσιο του οποίου θα χρειαστεί να παράσχετε ορισμένες απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την υποβολή της παραγγελίας σας ως επισκέπτης.

Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies της εταιρείας μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχετε σε εμάς (συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής σας) είναι αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα από κάθε άποψη και ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή από τη σελίδα "Ο Λογαριασμός μου".

Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, ενδέχεται να σας παρέχουμε ή/και να σας ζητήσουμε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης ή άλλα μέσα για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές του Ιστοτόπου ή/και να προστατεύετε την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης και των πληροφοριών του λογαριασμού σας. To shopping.gr δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημιά μπορεί να προκύψει λόγω της αδυναμίας σας να προστατεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ή το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ή υποπτεύεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας. Εάν το shopping.gr υποψιάζεται οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα που προέρχεται από το λογαριασμό σας, διατηρεί το δικαίωμα να σας αρνηθεί την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και να προβεί στη διαγραφή του.

Κατά την υποβολή παραγγελιών μέσω του Ιστοτόπου κάνοντας ταμείο (checkout) ως επισκέπτης, θα χρειαστεί να μας παράσχετε ορισμένες απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην εταιρεία μας μετά την υποβολή της παραγγελίας σας. Για να δείτε με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται οι προσωπικές πληροφορίες σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

 

Αποδοχή της παραγγελίας σας

Πριν από την αποστολή των προϊόντων, το shopping.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία για λόγους και αιτίες που οφείλονται σε νομικές και ρυθμιστικές διατάξεις.

 

Εάν δεν μπορέσουμε να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που παραγγείλατε, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταβάλει την πληρωμή για το προϊόν ή την υπηρεσία, θα σας επιστρέψουμε το συνολικό ποσό το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 14 ημέρες (?) από την παραλαβή της πληρωμής σας.

Εάν η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας (ή οποιασδήποτε πτυχής της) θεωρηθεί παράνομη ή αθέμιτη, όπως λόγω παραβίασης των κανόνων που ισχύουν για ελέγχους εξαγωγών ή κυρώσεις, το shopping.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να σταματήσει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την αποστολή των προϊόντων ή/και της ειδοποίησης που σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας έχει ληφθεί και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. 

 

Πληρωμή

 

Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να καταβάλλετε τις πληρωμές σας μέσω χρεωστικής κάρτας, πιστωτικής κάρτας ή με κάποιον άλλο εναλλακτικό τρόπο που ορίζεται κατά τη διαδικασία ταμείο (checkout). Η shopping.gr δύναται να αλλάξει τις μεθόδους πληρωμής ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάσει οποιαδήποτε υφιστάμενη παραγγελία.

 

Πληρωμή

Εάν υποβάλετε μια παραγγελία στον Ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) η shopping.gr θα σας χρεώσει μέσω της μεθόδου πληρωμής που έχετε επιλέξει για την παραγγελία σας αλλά και για οποιαδήποτε άλλα ποσά που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την παραγγελία, (ii) θα παρέχετε έγκυρες και τρέχουσες πληροφορίες (α) για τον εαυτό σας και (β) ενδεχομένως, για κάποιο άλλο πρόσωπο, εφόσον έχετε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή του για τον σκοπό αυτό, (iii) η shopping.gr μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία, λογισμικό ή υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών για τη διεκπεραίωση συναλλαγών για λογαριασμό τους και (iv) εάν η shopping.gr δεν έχει λάβει την πληρωμή σας για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη της κάρτας σας, συμφωνείτε να καταβάλετε αμέσως όλα τα οφειλόμενα ποσά και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θα ορίσει ευλόγως η shopping.gr.

 

Φόροι

O Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή, κατά την υποβολή της παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου. 

 

 

Αποστολή και παράδοση

Αποστολή (συμπεριλαμβάνει το κόστος και τον χρόνο παράδοσης)

Το κόστος αποστολής και ο χρόνος παράδοσης ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων της παραγγελίας, την υπηρεσία που επιλέγετε και τη διεύθυνση αποστολής. Μπορείτε να δείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος αποστολής εδώ.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικό κόστος αποστολής, περιορισμούς ή/και χρόνο παράδοσης. Εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση, επειδή ο πελάτης απουσιάζει από τη διεύθυνση κατά το χρόνο παράδοσης που έχει οριστεί από τον μεταφορέα ή εάν ένας πελάτης αρνηθεί την παραλαβή των προϊόντων, το shopping.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος επιστροφής των προϊόντων και τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά έξοδα από το ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη για την παραγγελία του.

 

Καθυστερήσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή παρεμπόδισης της προμήθειας των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας για λόγους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας (π.χ. ελλείψεις υλικών, καθυστερήσεις εισαγωγών ή υψηλότερη ζήτηση από την αναμενόμενη), θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσουμε σχετικά, ενώ οποιαδήποτε ανάλογη καθυστέρηση ή αποτυχία δεν θα συνεπάγεται καμία ευθύνη προς εσάς. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η παράγραφος δεν αποκλείει και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο οποιοδήποτε κατοχυρωμένο δικαίωμα που έχετε σχετικά με την ακύρωση μιας παραγγελίας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη παροχής των προϊόντων.

 

Δικαίωμα ακύρωσης του πελάτη 

Εάν πραγματοποιείται παραγγελία μαζί μας ως καταναλωτής μέσω διαδικτύου έχετε το δικαίωμα (σύμφωνα με την Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 2011/83 όπως εφαρμόζεται στο ισχύον κράτος μέλος της ΕΕ ("ΟΔΚ") να ακυρώσετε την παραγγελία σας πλήρως ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή έως και 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει. 

 

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα τραπεζικά και μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον πελάτη, στον οποίο επιστρέφεται το  ποσό που αφορά το κόστος του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση το shopping.gr θα διεκπεραιώσει την επιστροφή των χρημάτων σας εντός 14 ημερών.

 

Κάθε κόστος αποστολής που έχετε καταβάλει θα συμπεριληφθεί στο χρηματικό ποσό που θα σας επιστραφεί μόλις λάβουμε το σύνολο (και όχι τμήμα) της παραγγελίας σας, στη διεύθυνση που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβετε από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι το επιστρεφόμενο ποσό για το κόστος αποστολής θα αντιστοιχεί στην τιμή του κόστους που ισχύει για κανονικές παραδόσεις (standard delivery).

 

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε (ή σκοπεύετε να ακυρώσετε) ένα προϊόν που έχετε παραγγείλει από εμάς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα νόμιμα δικαιώματα ακύρωσης βάσει της ΟΔΚ δεν ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες (όπως για εξατομικευμένα προϊόντα) ή οποιαδήποτε προϊόντα με σφραγίδα υγιεινής που έχουν ανοιχτεί. Σε περίπτωση που παραδίδουμε προϊόντα σε τρίτους σύμφωνα με την παραγγελία σας, μπορείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα ακύρωσης εφόσον είστε σε θέση να επιστρέψετε τα εμπορεύματα σε εμάς.

 

Άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την εν λόγω απόφαση ακύρωσης της σύμβασης, αποστέλλοντας την ΑΙΤΗΣΗ (φόρμα ακύρωσης) επιστροφής  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Πρέπει να φροντίζετε εύλογα τα εμπορεύματα ενώ βρίσκονται στην κατοχή σας. Θα πρέπει να επιστρέψετε οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της σύμβασης. Η προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον αποστείλετε τα εμπορεύματα προτού λήξει η χρονική περίοδος των 14 ημερών. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν μέσα ή μαζί με την αρχική συσκευασία τους. Θα θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση μείωσης της αξίας των εμπορευμάτων που οφείλεται στην περιττή διακίνησή τους πέραν του αναγκαίου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα στη διεύθυνση επιστροφών την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του shopping.gr.

 

 

Ελλαττωματικά προϊόντα ή εσφαλμένη παραλαβή

Φροντίστε να ελέγχετε όλα τα προϊόντα που λαμβάνετε κατά την παραγγελία σας. Εάν τα προϊόντα που λαμβάνετε φέρουν φθορές ή δεν είναι σωστά κατά την παράδοση, θα πρέπει να σημειώσετε αναλυτικά τις φθορές ή τα σφάλματα στην τεκμηρίωση παράδοσης ή, εάν δεν μπορέσατε να ελέγξετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή, θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά (μόνο ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αφού μας ενημερώσετε για φθορές των προϊόντων ή σφάλματα στην παράδοση, θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα σε εμάς το συντομότερο δυνατό.

 

Σε περίπτωση φθοράς ή εσφαλμένης παράδοσης εμπορευμάτων, θα σας επιστραφεί το σύνολο του κόστους που καταβάλατε στο shopping.gr. Οι επιστροφές χρημάτων θα καταβάλλονται από την shopping.gr στο λογαριασμό χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τον οποίο παρείχατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, και θα υπόκεινται στο δικαίωμά μας να παρακρατούμε ποσά για προϊόντα που έχουν υποστεί φθορές κατά την επιστροφή τους ή για τα οποία δρομολογούμε την παράδοσή τους.

 

Περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών

Έχουμε λάβει εύλογες προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σωστές και ότι οι περιγραφές όλων των προϊόντων είναι ακριβείς. Ωστόσο, κατά την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του Ιστοτόπου, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

 • οι παραγγελίες θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν δεν υπάρχουν ουσιώδη σφάλματα στην περιγραφή των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών ή των τιμών τους, όπως διαφημίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο,
 • όλες οι τιμές εμφανίζονται στο τοπικό σας νόμισμα και περιλαμβάνουν τους τοπικούς φόρους, εφόσον ισχύουν, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά,
 • η συσκευασία μπορεί να διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται στον Ιστότοπο,
 • τα βάρη, οι διαστάσεις και οι δυνατότητες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι κατά προσέγγιση,
 • ενώ προσπαθούμε να προβάλλουμε με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας στον Ιστότοπο, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από την οθόνη σας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση οποιουδήποτε χρώματος στην οθόνη σας θα αντιστοιχεί επακριβώς στο χρώμα του προϊόντος κατά την παράδοση, 
 • όλα τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση υπόκεινται στη διαθεσιμότητα του αποθέματος. Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμα, ενώ ενδέχεται να σας προσφέρουμε εναλλακτικά προϊόντα ή υπηρεσίες αντίστοιχης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας.

 

Νομική συμμόρφωση

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στη χρήση, στην πώληση ή στην παροχή προϊόντων που αγοράσατε από τo shopping.gr κατά παράνομο τρόπο και, ειδικότερα, ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες ελέγχων εξαγωγών και κυρώσεων.

 

Ευθύνη

Καμία διάταξη στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα επηρεάσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά σας και, ειδικότερα, δεσμευόμαστε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης με εύλογη μέριμνα και δεξιότητα.

Όλα τα προϊόντα που σας παρέχουμε θα έχουν ικανοποιητική ποιότητα. Εάν σας παραδώσουμε ένα προϊόν που δεν έχει ικανοποιητική ποιότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επισκευή ή αντικατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, για επιστροφή των χρημάτων σας.

Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για απώλειες που αποτελούν φυσική και προβλέψιμη συνέπεια της από μέρους μας παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κωλύματα ή καθυστερήσεις στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας, εάν τα εν λόγω κωλύματα ή οι καθυστερήσεις οφείλονται σε παραλείψεις ή ενέργειες δικές σας (ή οποιουδήποτε ενεργεί για λογαριασμό σας) ή σε γεγονότα που δεν εμπίπτουν ευλόγως στον έλεγχό μας.

Πρέπει να ακολουθείτε τις συμβουλές μας για να διατηρείτε ασφαλή τα προϊόντα που σας προσφέρουμε (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οδηγιών ή εγχειριδίων προϊόντων που παρέχονται μαζί με τα προϊόντα). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές σε προϊόντα που έχουμε παράσχει και οι οποίες οφείλονται στην αδυναμία σας να ακολουθήσετε τις εν λόγω συμβουλές.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων ή διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Πληροφορίες σχετικά με την online και την εναλλακτική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την online επίλυση διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

ΜΕΡΟΣ Δ: Νομικοί Όροι

 

Εξαιρέσεις ευθύνης

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις (είτε προβλέπονται ρητώς είτε σιωπηρώς από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή άλλως). Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές που δεν είναι λογικά προβλέψιμες και προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή τη χρήση του Ιστοτόπου.

Αυτές οι εξαιρέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη στις παρούσες ρήτρες αποποίησης ευθυνών και αποκλεισμών κριθεί ως παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται αποσπάσιμη και δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα και τη εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

 

Μεταβίβαση και δικαιώματα τρίτων

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε με υπεργολαβία σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως για αυτόν το σκοπό.

Αντίθετα, εμείς έχουμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να μεταβιβάζουμε, να εκχωρούμε ή να αναθέτουμε με υπεργολαβία σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε αναθέσει σε τρίτο μέρος την εκτέλεση μέρους της σύμβασης που συνάψαμε μαζί σας, εξακολουθούμε να φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για την πλήρη εκτέλεση της συμφωνίας μας και για την εκτέλεσή της από το εν λόγω τρίτο μέρος.

Μόνο εσείς, και το shopping.gr έχετε το δικαίωμα να επιβάλλετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Κανένας τρίτος δεν δικαιούται να επιβάλει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Παραίτηση

Καμία ελαστικότητα ή καθυστέρηση από μέρους μας στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου αποκατάστασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή μέτρο αποκατάστασης και δεν θα επηρεάσει την ικανότητά μας να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα ή μέτρο αποκατάστασης στο μέλλον. Οποιαδήποτε παραίτηση πρέπει να συμφωνηθεί γραπτώς από εμάς.

 

Αυτοτέλεια διατάξεων

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καταστεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

 

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητώς σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη shopping.gr και αντικαθιστούν συνολικά προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή/και δηλώσεις στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 

Δίκαιο, δικαιοδοσία και γλώσσα

Οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και εμάς μέσω του Ιστοτόπου) διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας. Όλες οι συμβάσεις αγοράς και πώλησης προϊόντων από τον Ιστότοπο θα συνάπτονται στη γλώσσα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

Αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση αλλαγής ή ενημέρωσης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, θα επισημάνουμε το γεγονός με τον κατάλληλο τρόπο στον Ιστότοπο. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε, να έχετε πρόσβαση και να περιηγείστε στον Ιστότοπο, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

ΜΕΡΟΣ E: Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies

Η Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies διασαφηνίζει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies της εταιρείας μας εδώ.  Λάβετε υπόψη ότι, δηλώνοντας ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies της εταιρείας μας.

Filters
Sort
display